GIACCHETTO JEANS CON PASSAMANERIA SFRANGIATA 4309048- PHO